University of Limerick Institutional Repository

An phleanáil teanga agus an beartas teanga: coincheapa agus feidhm

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ó hIfearnáin, Tadhg
dc.date.accessioned 2015-01-14T14:16:55Z
dc.date.available 2015-01-14T14:16:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10344/4227
dc.description peer-reviewed en_US
dc.description.abstract Pléitear stair na pleanála teanga mar dhisciplín acadúil agus mar ghníomh feidhmiúil sa chaibidil seo. Taispeántar go bhfuil an beartas teanga, ar paraidím measartha nua í, ag glacadh áit na pleanála teanga sa dioscúrsa léannta ach go bhfuil leanúnachas idir an dá choincheap. Mínítear go bhfuil an beartas teanga ina theoiric idirnáisiúnta a nochtadh i saol acadúil an Bhéarla ach go bhfuil sé ag teacht le cuid de na bunphrionsabail sa pholaitiocht teanga i múnlaí na hEorpa. Tá an beartas teanga bunaithe ar an taighde ar thrí ghné de shaol na teanga: an idé-eolaíocht (na rudaí a chreidtear faoi na teangacha), an cleachtas (an dóigh a mbaintear úsáid as na teangacha) agus an bhainistíocht (an tslí a ndéantar an cleachtas agus an idé-eolaiocht a stiúradh). I ndeireadh na caibidle ardaítear ceisteanna faoi aisiompú teanga agus faoi bheartas teanga an teaghlaigh. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Cois Life en_US
dc.relation.ispartofseries An tsochtheangeolaíocht: feidhm agus tuairisc, Ó hIfearnáin, Tadhg & Ní Neachtain, Máire (eds);pp. 129-149
dc.relation.uri http://www.coislife.ie/Leabhar.aspx?ID=111
dc.subject teanga en_US
dc.subject beartas teanga en_US
dc.title An phleanáil teanga agus an beartas teanga: coincheapa agus feidhm en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart en_US
dc.type.supercollection all_ul_research en_US
dc.type.supercollection ul_published_reviewed en_US
dc.date.updated 2015-01-14T13:55:33Z
dc.description.version PUBLISHED
dc.rights.accessrights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.internal.rssid 1390930
dc.internal.copyrightchecked Yes
dc.description.status Peer reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ULIR


Browse

My Account

Statistics