University of Limerick Institutional Repository

Using game theory to improve productivity software teams: developed a software process engineering approach.(In Turkish)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Yilmaz, Murat
dc.contributor.author O'Connor, Rory V.
dc.date.accessioned 2012-01-09T12:45:33Z
dc.date.available 2012-01-09T12:45:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10344/1783
dc.description non-peer-reviewed en_US
dc.description.abstract Yazılım gelis¸tirme s¨urec¸leri bilgi ve insan tabanlı aktivitelerdir. Sosyal ac¸ıdan de˘gerlendirildi˘ginde yazılım gelis¸tiren bireylerin sosyal etkiles¸imi ve is¸birli˘gine yatkınlı˘gı takım ve organizasyon ¨uretkenli˘ginin artırılmasını destekleyecek en ¨onemli unsurlar arasındadır. Bu sebeple, ¨ozellikle son zamanlarda, yazılım m¨uhendisli˘gi konusunda yapılan birc¸ok c¸alıs¸ma yazılım gelis¸tirme faaliyetlerinde insan fakt¨or¨un¨un kritik rol¨un¨u vurgulamaktadır. Ekonomi ve sosyoloji bilimlerinde aktif olarak aras¸tırılmakta olan sosyal a˘g yapısı ve buna ba˘glı olarak incelenen davranıs¸ analizi kavramları yazılım m¨uhendisli˘gi aras¸tırmalarında hen¨uz yaygın bir uygulama alanı bulamamıs¸tır. O¨ zellikle sosyal ve ekonomik karar ve kis¸ilik analizlerinde sıkc¸a kullanılan bu kavramların yazılım m¨uhendisli˘gine uygulanması yazılım firmalarının ¨uretkenli˘gini, dolayısı ile yatırım karlılıklarının artırılmasını m¨umk¨un kılacaktır. Bu makalede, ekonomi alanında birc¸ok uygulaması bulunan oyun kuramının bir alt dalı olan mekanizma tasarımı kullanılarak gelis¸tirmekte oldu˘gumuz bir s¨urec¸ m¨uhendisli˘gi yaklas¸ımı anlatılmaktadır. Bu yaklas¸ım kullanılarak, yazılım gelis¸tiren organizasyonların yapısının iyiles¸tirilmesi ve buna ba˘glı olarak ¨uretkenliklerinin artırılması hedeflenmektedir. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries Proceedings National Software Engineering Symposium;09/2011
dc.subject game theory en_US
dc.subject software teams en_US
dc.title Using game theory to improve productivity software teams: developed a software process engineering approach.(In Turkish) en_US
dc.type Conference item en_US
dc.type.supercollection all_ul_research en_US
dc.type.supercollection ul_published_reviewed en_US
dc.type.restriction none en
dc.type.restriction none en
dc.contributor.sponsor SFI
dc.relation.projectid 03/CE2/I303_1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ULIR


Browse

My Account

Statistics